Νίντρα YOGA

Μια διεθνής γιογκική πρακτική

Η γιόγκα νίντρα (yoga nidra) είναι μια διεθνής γιογκική πρακτική που προέρχεται από αρχαία ινδικά κείμενα (τάντρας) και διαμορφώθηκε από τον Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι[1]. Είναι μια ισχυρή τεχνική με την οποία μαθαίνει κανείς να χαλαρώνει συνειδητά. Είναι μια συστηματική μέθοδος που προκαλεί πλήρη σωματική, νοητική και συναισθηματική χαλάρωση. Ο όρος προέρχεται από δύο σανσκριτικές λέξεις : γιόγκα, που σημαίνει ενότητα ή επικεντρωμένη επίγνωση και νίντρα που σημαίνει ύπνος.

Αποτελεσματικός ύπνος

Η γιόγκα νίντρα είναι ένας πιο αποτελεσματικός και δραστικός τρόπος ψυχικής και σωματικής ξεκούρασης και ανανέωσης απ'ό,τι ο παραδοσιακός ύπνος. Η γενική, συστηματική χαλάρωση που παρέχει μια συνεδρία γιόγκα νίντρα είναι ισοδύναμη με πολλές ώρες παραδοσιακού ύπνου χωρίς επίγνωση. Γιόγκα νίντρα σημαίνει ύπνος με κάποιο ίχνος επίγνωσης. Είναι μία ενδιάμεση κατάσταση του νου ανάμεσα στην εγρήγορση και στο όνειρο.

Κατάδυση στον νου

Όταν εξασκείστε στη γιόγκα νίντρα ανοίγετε τα βαθύτερα επίπεδα του νου σας, αλλά όταν μπορέσετε να χαλαρώσετε ανοίγουν τα υποσυνείδητα και ασυνείδητα επίπεδα του νου. Η γιόγκα νίντρα είναι μια πρακτική που θα σας βοηθήσει να καταδυθείτε βαθιά στον νου σας. Δεν πρόκειται για άσκηση συγκέντρωσης, αλλά βαθιάς χαλάρωσης.